Home

Welkom op de website van Hulp bij huiswerk. Op deze website vind je informatie over de mogelijkheden die ik kan bieden om leerlingen van basisschool , VMBO en  MBO-3 te ondersteunen.

 

Bijles voor leerlingen van de basisschool

 Op de basisschool wordt  het fundament gelegd voor de verdere schoolcarrière van uw kind. Een goede basis is mede bepalend voor  het verdere schoolsucces.  Het kan zijn dat uw kind moeite heeft met een bepaald onderdeel van de leerstof. Meestal gaat het om het  reken- en/of  taalonderwijs. Er kunnen diverse redenen aan ten grondslag liggen, zoals beelddenken, dyslexie, dyscalculie, achterstand door ziekte, of een volle klas op school.

Het is van belang om de ontstane moeilijkheid in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Ook indien uw kind behoefte heeft aan hulp bij het maken van huiswerk, moet ‘leren leren’ of moeite heeft met de planning en structuur, zal Hulpbijhuiswerk op zeer korte termijn uitkomst bieden. Wij proberen uw kind zo spoedig mogelijk weer op de rails te helpen.

Omdat de huiswerkbegeleiding individueel is, zullen we ons richten op de behoeften van uw kind.  Uw kind kan moeite hebben met een klein maar essentieel onderdeel van de stof, bijvoorbeeld breuken, procenten, spelling van de werkwoorden, of spelling van onveranderlijke woorden.

Ons streven is om in gezamenlijk overleg te komen tot een individueel plan. Het blijft maatwerk. Gezien de leeftijd van de basisschoolleerling  is hulp bij u thuis mogelijk.